Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Едуард Іванович Черняков

Едуард Іванович Черняков
Професор кафедри «Фотоніки та оптоелектроніки» Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), кандидат ф.-м. наук, доцент

Народився 23 лютого 1938 року в м. Краматорську Донецької області.
Черняков Е.І. закінчив у 1960 р. факультет радіофізики Харківського державного університету ім. О.М.Горького. З 1959р. по 1964р.
спочатку працював, а потім навчався в аспірантурі того ж вузу. В 1964 р. був переведений до аспірантури Харківського інституту гірничого машинобудування, автоматики і обчислювальної техніки (згодом ХНУРЕ).
Після закінчення аспірантури в 1966 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Працював старшим викладачем, доцентом, професором кафедри ФОЕТ.
Стаж науково-педагогічної роботи більш 50 років.

Наукові інтереси:

дифракційне випромінювання, електронна мікроскопія, розповсюдження електромагнітних хвиль в діелектричних середовищах.
Черняков Е.І. веде велику навчальну, методичну та наукову роботу. Підготував і викладає ряд провідних курсів: «Основи квантової механіки»,
«Фізика твердого тіла», «Фізичні основи електронної техніки»,
«Оптоелектроніка» та ін.
Ним опубліковано більше 100 наукових та навчально-методичних праць.
Співавтор 2 монографій в галузі електронної мікроскопії та 7 навчальних
посібників з грифом МОН України.
Проф. Черняков Едуард Іванович нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.
Займався водневим туризмом. Підкорив більше 20 гірських річок Саян, Алтаю, Забайкалля, Західної України.