Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Сергій Іванович Тарапов

Сергій Іванович Тарапов
Професор, доктор фізико-математичних наук

Освіта: закінчив фізичний ф-т Харківського державного університету, Харків, Україна (1976)

Академічні ступені:

Член-кореспондент Національної Академії Ннаук України (2015),
Професор по кафедрі фізичних основ електронної техніки (2005 рік)
Доктор фізико-математичних наук, Харків, Україна (1994)

Галузі наукових досліджень:

Фундаментальні галузі: експериментальна фізика метаматеріалів і магнітних композитних наноструктур, включаючи магнітну радіоспектроскопію; фізика коливань, фотоніка; фізика низьких температур; магнетизм; фізика твердого тіла.
Прикладні галузі: перспективні елементи і пристрої для технологій діапазону ГГц-ТГц; електромагнітні сенсори.

Курси лекцій:

Метаматеріали і їх дисперсійні властивості, основи магнітної резонансної спектроскопії, лазерна і прикладна спектроскопія.

Проекти, гранти, нагороди:

Виконавець 11 міжнародних проектів, (керівник 7). Керівник 5 українських національних проектів.
2014 року – лауреат премії С.Я. Брауде Національної академії наук України за видатні роботи в області радіофізики і радіоастрономії.

Науково-адміністративна діяльність:

Член редколегії журналу “Радіофізика і електроніка”.
Член Наукових рад НАН України “Радіофізика і НВЧ-електроніка”, “Фізика і техніка низьких температур”, “Фізика магнітних явищ”.
Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при ІРЕ НАН України.
Участь міжнародних наукових товариств:
– Оптичне суспільство Амеріки (Optical Society of America -OSA) – науковий керівник Студентського відділення OSA в Харкові;
– Європейська мікрохвильова асоціація (European Microwave Association EuMA), № AM1997.
– Суспільство інженерного фотооптичні приладобудування (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers SPIE), № 230458;
– Українське фізичне товариство.

Науковий керівник 9 кандидатських і більше 50 кандидатських дисертацій.

Публікації:

Більш 370 публікацій: 3 монографії, понад 170 статей, 7 патентів, більше 180 доповідей на міжнародних конференціях. Основні результати опубліковані в: Applied Physics Letters; Journal of Physics D; Physical Review, Journal of Magnetism and Magnetic Materials; URSI Bulletin; JOSA B: Optical Physics; PIER, Physics of Low Temperatures, AIP Advances, Eur.Phys.Journ,. Appl.Phys, інш..