Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Юрій Павлович Мачехін

Юрій Павлович Мачехін
Професор кафедри ФОЕТ, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Освіта

1971 р. – інженер-радіофізик, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет
електроніки.
1973 р. – інженер обчислювального центру Харківського державного НДІ метрології.
1975 р. – молодший науковий співробітник ХДНДІМ.
1981 р. – кандидат технічних наук, тема дисертаційної роботи – «Взаємодія
електромагнітних хвиль з плазменно-пучковими періодичними структурами».
1982 р. – старший науковий співробітник ХДНДІМ. 1991 р. – начальник науководослідної лабораторії НВО «Метрологія». 1997 р. – начальник науково-дослідного
відділу НВО «Метрологія». 2001 р. – заступник директора з метрологічної служби та міжнародної діяльності ННЦ
«Інститут метрології». 2004 р. – доцент кафедри МВТ ХНУРЕ. 2005 р. – начальник науково-дослідної лабораторії
ННЦ «Інститут метрології».
2006 р. – доктор технічних наук, тема дисертації – «Розвиток наукових основ стабілізованих за частотою лазерів і
їх метрологічне забезпечення».
2006 – 2021 рр.– завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки.
2012 р. – професор кафедри фізичних основ електронної техніки.

Учбова робота

Лекційні курси: лазерні прецизійні прилади, оптоелектронні та прецизійні прилади, технологія виготовлення
оптичних деталей та вузлів, технологія виготовлення лазерів, технологія застосування лазерів, технологія
виготовлення оптоелектронного обладнання.

Наукова робота

Вперше провів детальні експериментальні і теоретичні дослідження умов розвитку в активних середовищах
газових лазерів режиму динамічного хаосу іонізаціонніх хвиль. З метою створення еталонів одиниці довжини на
основі оптичних стандартів частоти проводив наукові дослідження в області лазерної фізики. Досліджував фізичні
закономірності та принципи стабілізації частоти газових, напівпровідникових та твердотільних чіп-лазерів.
Установив оптимальні умови формування природних реперів для стабілізації частоти Не-Ne лазерів. Науково
обґрунтував, підготував та організував в 1994 році участь України в міжнародних звіреннях державних стандартів
одиниці довжини (Не-Ne/127I2 лазерів) держав участниць Метричної конвенції. Вперше провів дослідження в теорії
вимірювань з урахуванням впливу синергетичних та хаотичних процесів на невизначеність вимірювань. Розробив
принципи метрологічного забезпечення лазерів як засобів вимірювання довжени і науково забезпечив створення
Державного еталону одиниці довжини України на основі групового лазерного еталону. Неодноразово проводив
наукові дослідження в Рамочних програмах Європейського союзу в галузі лазерної та оптичної прецизійної
вимірювальної техніки.
Науковий керівник трьох здобувачів: два аспіранти –К.В. Колеснік та В.С. Тюрін захистили дисертацію у 2012 р.,
С.М. Кухтін – оформляє роботу. На цей час керує підготовкою трьох аспірантів різних років навчання (Є.В. Вознюк,
Ю.О. Шунькова, Ю.Д. Зайченко) за спеціальностями: 01.04.04, 01.04.03, 01.05.04.

Публікації та патенти

Понад 400 статей і тез доповідей, 6 колективних монографій, 16 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.
Основні наукові работи:
1. Мачехин Ю.П. Физические модели анализа результатов измерений // Измерительная техника.– 2005. – №6. –
С.25-30.
2. Мачехин Ю.П. Источник высокостабильного лазерного излучения в диапазоне 1,5 мкм // Прикладная
электроника. – 2005. – №2. – С. 236-240.
3. Мачехин Ю.П. Основные принципы построения волоконно-оптической системы регистрации метана в воздухе //
Прикладная электроника. – 2005. – №3. – С.326-331.
Монографія: Мачехин Ю.П., Негрийко А.М., Соловьев В.С., Яценко Л.П. Оптические стандарты частоты Часть 1.
Не-Ne/I2 лазеры, практика создания и эксплуатации. // Харьков, Коллегиум, 2010, стр. 144.

Громадська та міжнародна діяльність

Є членом спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій в ХНУРЕ та НДЦ «Інститут метрології». Член
редколегії журналу «Прикладна радіоелектроніка» та журналу «Світлотехніка і електроенергетика». Академік
міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки.
Нагороди та премії
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1998 р.), має державний знак відзнаки «За заслуги в
стандартизації і метрології» (1999 р.), грамота Верховної Ради України (2010 р.), подяка МОНУ (2020 р.).

Інші відомості

Народився 23 липня 1949 р. в Тбілісі, Грузинської ССР.