Physical Foundations of Electronic Engineering Department

Language:

For applicants!

In 2019, the state order will increase by 11, 15, 18 educational areas. Therefore, we expect the growth of budget places in the speciality 152 Metrology and information-measuring equipment, educational program: Engineering of Optical, Information and Laser Systems.

В уряді визначили пріоритети держзамовлення для вишів

У Кабінеті Міністрів відбулась нарада щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих професій у 2019 році.

За результатами наради визначено, що обсяги держзамовлення будуть сформовані за галузями знань відповідно до пропозицій Міністерства освіти і науки.

У 2019 році будуть застосовувати наступні принципи формування обсягів державного замовлення:

Молодший спеціаліст

Обсяг підготовки за рівнем «молодший спеціаліст» збільшиться майже за всіма галузями знань.

Незначне скорочення обсягів буде стосуватись лише до таких галузей, як «Журналістика», «Математика та статистика», «Інформаційні технології» та «Сфера обслуговування».

Бакалавр

За рівнем «бакалавр» передбачається збільшення обсягів замовлення за такими галузями знань, як «Освіта/Педагогіка», «Математика та статистика», «Механічна інженерія», «Електрична інженерія», «Автоматизація та приладобудування», «Виробництво та технології», «Аграрні науки та продовольство» та «Соціальна робота».

В той же час скорочуються обсяги підготовки за такими галузями знань як «Право» та «Публічне управління».

Магістр

За рівнем «магістр» запропоновано зменшення обсягів прийомів майже за всіма галузями знань, крім «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека», «Публічне управління та адміністрування».

Уряд також не передбачатиме обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю «Право» заочної форми підготовки.

Стипендійне забезпечення

Стипендійне забезпечення для переліку пріоритетних спеціальностей буде визначатись з коефіцієнтом 2.0 та в обсязі 70% числа студентів, що навчаються за державним та регіональним замовленням.