Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

До відома дипломників

Захист атестаційних робіт, другий (магістерський) рівень вищої освіти на кафедрі ФОЕТ відбудеться:

№ з/пКод та назва  спеціальностіНазва освітньої програмиГолова ЕК,

ПІБ

Дата захистуАудиторія
1152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаФотоніка та оптоінформатикаНародницький Г.Ю.19.12.2019

9.30 -13.00

205
2Лазерна і оптоелектронна технікаНародницький Г.Ю.2-.12.2019

9.30 -13.00

205

 

 

Склад ЕК з атестації здобувачів вищої освіти ступеню БАКАЛАВР:

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньо-професійна програма «Оптотехніка», денна форма навчання ЕК № 1

 

голова: Народницький Геннадій Юрійович – ННЦ «Інститут метрології», директор наукового центру механічних вимірювань, с.н.с., д.т.н.

члени комісії:

  1. Мачехін Юрій Павлович – зав. каф. ФОЕТ, проф., д.т.н.;

2 Тарапов Сергій Іванович – проф. каф. ФОЕТ, д. ф-м.н., професор

  1. Одаренко Євген Миколайович – проф. каф. ФОЕТ, д.ф-м.н., с.н.с.;
  2. Курський Юрій Сергійович – доц. каф. ФОЕТ, к.т.н., доцент

секретар: Губенко Вікторія Валентинівна-інженер 2 категорії каф. ФОЕТ

 

Склад ЕК з атестації здобувачів вищої освіти ступеню МАГІСТР:

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньо-наукова програма «Лазерна і оптоелектронна техніка». «Фотоніка та оптоінформатика», денна форма навчання ЕК № 1

 

Голова: Народницький Геннадій Юрійович – ННЦ «Інститут метрології», директор наукового центру механічних вимірювань, с.н.с., д.т.н.

члени комісії:

  1. Мачехін Юрій Павлович – зав. каф. ФОЕТ, проф., д.т.н.;
  2. Дзюбенко Михайло Іванович – проф. каф. ФОЕТ, д. ф-м.н., професор;
  3. Одаренко Євген Миколайович – проф. каф. ФОЕТ, д.ф-м.н., с.н.с.;
  4. Васянович Анатолій Володимирович – проф. каф. ФОЕТ, к.ф-м.н., доцент

Секретар: Губенко Вікторія Валентинівна-інженер 2 категорії каф. ФОЕТ