Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «ЕЛЕКТРОНІКА-ОРІОН»

Науково-навчально-дослідна лабораторія (ННДЛ) «Електроніка-Оріон» створена з метою об’єднання зусиль професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів кафедри ФОЕТ Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України та вчених державного підприємства Науково-дослідний інститут «ОРІОН» (м. Київ) для проведення прикладних досліджень, спрямованих на створення нових перспективних зразків приладів і пристроїв в НВЧ і оптичному діапазонах, в тому числі їх математичного моделювання та проектування, а також експериментального макетування виробів електронної техніки.


Напрями досліджень

 • комп’ютерне моделювання фізичних процесів в електронних приладах мікрохвильового та  терагерцового діапазонів, взаємодії оптичного випромінювання з фотонно-кристалічними структурами та метаматеріалами, в тому числі графеноподібними;
 • застосування мікрохвильової енергії в  технологічних процесах;
 • розроблення фізичних та технічних основ для створення сірчаного лазера;
 • розроблення невзаємних пристроїв фотоніки, що складають основу для ізоляторів, в тому числі топологічних;
 • розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для розрахунку  та візуалізації  характеристик пристроїв терагерцового та оптичного діапазонів;
 • застосування мікрохвильових технологій у медицині і техніці.

Зв’язок з освітнім процесом

Всі наукові напрямки лабораторії мають зв’язок з освітніми програмами, що викладаються на кафедрі ФОЕТ. В першу чергу це стосується магістерських освітніх програм: “Лазерна і оптоелектронна техніка” та “Фотоніка та оптоінформатика”.  Тематика магістерських кваліфікаційних робіт пов’язана із основними науковими напрямками лабораторії. Результати роботи магістрантів та бакалаврів доповідаються на щорічному Форумі “Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті”, що проводиться в ХНУРЕ, а також на різноманітних науково-технічних конференціях в Україні та за кордоном.

Публікаційна активність

Опубліковано кілька глав в міжнародних монографіях:

 1. A.A. Shmat’ko, V. N. Mizernik, E.N. Odarenko, V.T. Lysytsya, Dispersion Properties of TM and TE Modes of Gyrotropic Magnetophotonic Crystals // Chapter from the book «Theoretical Foundations and Application of Photonic Crystals». InTech., 2018. P. 47-69.
 2. Churyumov Gennadiy and Tetyana Frolova, “Chapter 5. Microwave Energy and Light Energy Transformation: Methods, Schemes and Designs,” in Emerging Microwave Technologies in Industrial, Agricultural, Medical and Food Processing / Gennadiy Churyumov, Tetyana Frolova // Book edited by: Kok Yeow You, Ed. Rijeka: InTech, 2018, pp. 75-91.
 3. A.A. Shmat’ko , V.N. Mizernik , E.N. Odarenko, A.S. Krivets , O.V. Yushchenko, Floquet-Bloch Theory for Semiconductor Bragg Structure // Microstructure and Properties of Micro- and Nanoscale Materials, Films, and Coatings. – 2020. – Springer. – P. 51-59.
 4. A.A. Shmat’ko, V.N. Mizernik, E.N. Odarenko Scattering of ElectromagneticWave By Bragg Reflector with Gyrotropic Layers. Advances in Information and Communication Technology and Systems. – 2021. – Springer. – pp. 404-416.
 5. T. Frolova, V. Buts, G. Churyumov, E. Odarenko, V. Gerasimov Microwave Heating of Low-Temperature Plasma and Its Application. Microwave Heating – Electromagnetic Fields Causing Thermal and Non-Thermal Effects. Book edited by G. Churyumov. InTech., 2021. P. 110-134.

Опубліковані низка статей в журналах, що входять до наукометричної бази Scopus. Зокрема, в журналах Quantum Electronics, Telecommunications and Radio Engineering, Progress in Electromagnetics Research, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, IEEE Transactions on Electron Devices, IEEE Transactions on Plasma Science.

Наукова тематика лабораторії відображена також у багатьох тезах доповідей на міжнародних конференціях спілки IEEE:  TCSET, MMET, UWBUSIS, MMRS, AICT, MSMW, UKRCON, CAOL, LFNM, UKRMICO, ICOPS, а також на спеціалізованих конференціях IVEC (USA), GPECOM (Turkey), AMPERE (Spaine).


Наукові семінари

На базі лабораторії проводяться наукові семінари, тематика яких стосується актуальних проблем сучасної науки та техніки і відноситься до основних наукових напрямків лабораторії. Зокрема, тематичні семінари за тематикою моделювання модифікованих фотонно-кристалічних та Брегівських хвилеводів (аспірантка Сашкова Я.В.), розроблення дифракційних антен (проф. Вертій О.О.), хаотизація мікрохвильового випромінювання та її використання для розігріву плазми (проф. Буц В.О.),  моделювання новітніх приладів тергерцового діапазону (д.ф.-м.н. Кулешов О.М.), розроблення градієнтних дзеркал для терагерцових лазерів (проф. Одаренко Є.М.), сучасні проблеми обчислювального експерименту і його реалізації у мікрохвильовій фотоніці (доц. Фролова Т.І)

Відповідальний за функціонування лабораторії: Євген Миколайович Одаренко

Контакти: корпус “І-6”, кімната № 115, тел.: +38 (057) 702-10-57, yevhen.odarenko@nure.ua, EOL.nure.ua