Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Міжкафедральне співробітництво

Кафедра ФОЕТ активно співпрацює з кафедрою БМІ в рамках наукових проєктів:

1.У 2018 р. група молодих науковців, керівник Тимкович М. (каф.БМІ), відповідальний виконавець Гнатенко О. (каф.ФОЕТ) брали участь у конкурсі проектів бюджетного фінансування молодих вчених: “Лазерні волоконні системи різного призначення”.

Міжкафедральне співробітництво

2. У 2019 р. група молодих науковців, керівник Сушко М. (каф.БМІ), відповідальний виконавець Гнатенко О. (кафе.ФОЕТ) брали участь у конкурсі проектів бюджетного фінансування молодих вчених: “Волоконний лазер для інформаційних та медичних систем”.

Міжкафедральне співробітництво

3. Науковці кафедр активно співпрацювали в рамках проєкту  НДФУ “Біомедичні технології та засоби аналізу відновлення функцій глибинних структур головного мозку під час реабілітації хворих на COVID-19” / “Biomedical technologies and means for the analysis of the recovering of the functions of the deep brain structures during rehabilitation COVID-19 patients

відповідальний виконавець: Гнатенко О.С.(каф.ФОЕТ)

виконавці проєкту  –  викладачі  каф. БМІ Селіванова К.Г., Тимкович М.Ю., Носова Я.В.
Наукова новизна проєкту полягає у розробці комплексних біомедичних технологій на принципово нових засадах, котрі базуються на інтелектуальному аналізі даних діагностичних методів, програмно-апаратних засобах об’єктивної оцінки функціонального стану пацієнтів після перенесення COVID-19, що має практичне значення для розвитку біомедичної інженерії та впровадження у клінічну медицину. Ступінь новизни та якість розробки проєкту не має аналогів в Україні (окремі дослідження проводяться у світі), оскільки обраний напрям дослідження є новим та потребує ґрунтовного вивчення причино-наслідкових зв’язків між патогенезом коронавірусної інфекції та механізмом виникнення уражень глибинних структур головного мозку хворих на COVID-19. 
Міжкафедральне співробітництво
Інформаційний ресурс каф.БМІ: