Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Результати наукової діяльності

Основні результати наукової діяльності  кафедри  ФОЕТ

  1. Науково-дослідні роботи з бюджетним та позабюджетним фінансуванням, грантові угоди, контракти, виконані та, що виконуються.

І. Д/б № 317 “Концепція розвитку резонансної компресії імпульсів та інструментарій для отримання потужних надкоротких мікрохвильових імпульсів в Х, Кu та міліметровому діапазонах”, № ДР 0117U002525, науковий керівник: Чурюмов Г.І., строки виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019.

ІІ. НТР “Розроблення технології регенерації потужних електровакуумних приладів НВЧ, а також  вузлів і елементів їх конструкцій для вторинного використання”, № ДР 0117U003963, науковий керівник: Екезлі А.І.; строки виконання: 1.10.2017-30.09.2020.

ІІІ. ДЗ/38-2018 «Розроблення конструкторської документації та до-слідного зразку лазерної системи реєстрації оптики у відкритому просторі», науковий керівник: Мачехін Ю.П.; строки виконання: 01.10.2018 – 31.12.2019.

IV. НТР “Промінь”, науковий керівник: Семенець В.В.; строки виконання: 1.01.2019-31.12.2020.

V. НТР “Лазерний напівпровідниковий модуль для систем високоточного наведення протитанкових ракет”, № ДР 0120U102125; науковий керівник: Курський Ю.С.; строки виконання: 1.01.2020-31.12.2021.

VI. Госпдоговірна тематика, “Розробка конструкторської документації на волоконно-оптичний гіроскоп”, науковий керівник: Мачехін Ю.П.; строки виконання: 1.12.2019 – 31.03.2021.

 

 

2.  Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку  у зарубіжних та періодичних виданнях України.

Таблиця 1.

№ п/пАвториНазва роботиКраїна, назва виданняТом, номер (випуск)

перша-остання сторінки

1.O.S. Hnatenko,

Yu.S. Kurskoy,

O.V. Afanasieva

Precision Synchronization of Chaotic Optical SystemsUkraine, Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol. 13 No 4, 04036(5pp). – 2021Vol. 13 No 4, 04036(5pp)
2.Сашкова Я.В.

Одаренко Є.М.

The modified Bragg waveguide with additional layersUSA, Тelecommunications and Radio Engineering. – 2018.vol. 77, No. 6. – P. 489-500.
3.S.Y. Polevoy, V.A. Michaylichenko, A.S. Vakula,

S.V. Nedukh, & S.I. Tarapov,.

Principal Parameters for Optimization of Experimental Technique for Fast Remote Identification of Liquids at MicrowavesUSA, Telecommunications and Radio Engineering, 2018, v.77(18), p.1639-1648v.77(18), p.1639-1648
4.А.S. Vakula, V.N. Sukhov

А.G. Belous, Т.V. Kalmykova S.I. Petrushenko, S.I. Tarapov,

Ferromagnetic Resonance in the Complex of Fe3O4 Nanoparticles With Organic Compounds,USA, Telecommunications and Radio Engineering, 2018, v.77, N3, p.257-262.,v.77, N3, p.257-262.
5.Gnatenko A.S.,

Obozna V. P.

Machekhin Yu., Kurskoy Yu..

Vasianovych A.

Ring fiber lasers for telecommunication systems.USA, Telecommunications and Radio EngineeringVol.77, Issue 6,

pp.541-548

6.Gnatenko A.S.

Machekhin Yu. P., Kurskoy Yu. S.

Photonic crystal nanolasers as optical frequency standardsUSA, Telecommunications and Radio EngineeringVol.77, Issue 13, pp.1169-1177
7.Gnatenko A.S., Tkachenko V.A.

Machekhin Yu. P., Kurskoy Yu. S.

Nanolaser superradiation in information and measuring proceduresUSA, Telecommunications and Radio EngineeringVol.77, Issue 13,

pp.1179-1186

8.Gnatenko A.S.

Machekhin Yu. P., Kurskoy Yu. S.

Laser anemometry method for particle velocity measurement in the bose-einstein condensateUSA, Telecommunications and Radio EngineeringVol.77, Issue 17, pp.1555-1563
9.Gnatenko A.S.

Machekhin Yu. P., Kurskoy Yu. S.

Physical and mathematical foundations of measurements in nonlinear dynamic systemsUSA, Telecommunications and Radio EngineeringVol.77, Issue 18,

pp.1631-1637

10.Gnatenko A.S.

Vasianovych A. V.

Optimization of thermal regime of continuous CO2-lasers with diffusion coolingUSA, Telecommunications and Radio EngineeringVol.77, Issue 19,

pp. 1685-1695

11.M.I. DzubenkoResonator method for determination of losses in one- dimensional metal gratings in terahertz range /. (2018)USA, Telecommunications and Radio EngineeringVol.77, No.13. P. 1195-1202.

3. Участь у конференціях (семінарах, симпозіумах та ін.) з публікацією тез або доповідей.

№ п/пАвториНазва роботиНазва конференціїТом, номер (випуск)

перша-остання сторінки

1.A.A. Shmat’ko,

V.N. Mizernik,

E.N. Odarenko,

N.G. Shevchenko,

N.S. Butenko

Narrow Band Filtering on the Base of Tunable Magnetophotonic Crystal.4 th IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT) – 2021, Lviv, Ukraine, September 21-25, 2021.Vol. 1, 100-106 pp.
2.E. Odarenko,

Y. Sashkova,

A. Shmat’ko,

N. Shevchenko

O. Afanasieva

Surface Modes in Modified Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguide16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer  Engineering (TCSET). Lviv-Slavske, Ukraine. February 22-26, 2022vol. 1, pp. 178-181.
3.

Y. Sashkova,

E. Odarenko,

A. Shmat’ko

E. Fedorenko

Comparison of Binary and Ternary Layered Structures as Claddings of Bragg Waveguide16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer  Engineering (TCSET). Lviv-Slavske, Ukraine. February 22-26, 2022v.1, pp. 189-192.

 

4. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

І. На кафедрі ФОЕТ на постійній основі діють студентські наукові гуртки (Таблиця 2.).

Таблиця 2.

 

Назва гурткаВикладач
1Нанолазери в інформаційних системахМачехін Ю.П.
2Фотонні матеріалиОдаренко Є.М.
3Фізичні процеси в оптоелектронних приладахЧурюмов Г.І.
4Створення та застосування метаматеріалівТарапов С.І.
5Твердотільні та потужні лазериДзюбенко М.І.
6Лазери у промисловостіАфанасьєва О.В.
7Фотоніка, квантова оптоінформатика та НДСКурський Ю.С.
8Лазери та інформаційні системиГнатенко О.С.
9Сенсори та спектроскопіяКухтін С.М.
10Взаємодія лазерного випромінювання із речовинамиФедоренко Є. П.

 

ІІ. За участю студентів опубліковано статті та тези доповідей (Таблиця 3.)

Таблиця 3.

АвториНазва роботиЖурнал (конференція)
Статті
V. А. Tkachenko (ФТОІм-18-1)

Yu. P. Machekhin, Yu. S. Kurskoy,

A. S. Gnatenko,

Nanolaser Superradiation In Information And Measuring Procedures Telecommunications and Radio Engineering. 2018. Vol. 77, Is. 13. P. 1179-1186
В.А. Ткаченко (ФТОІм-18-1)

Ю.П. Мачехин, Ю.С. Курской,

А.С. Гнатенко

Сверхизлучение нанолазеров в информационно-измерительных процедурахРадіофізика та електроніка. 2018. Т. 23. № 2. С. 61—68.
V.P. Obozna (ЛОЕТм-18-1)

A.S. Gnatenko, Yu.P. Machekhin,

Yu.S. Kurskoy

Providing mode locking in fiber ring lasersJ. Nano-Electron. Phys. 10 (2), 02033 (2018).
Конференції
Афанасьєва О.,

Богданов В., Болтаєва К.

Взаємодія метаматеріалів з гаусівськими пучкамиThe ІІІ International Scientific and Practical Conference «Modern challenges to science and practice», January 24 – 26, Varna, Bulgaria. Р.542-543.
Афанасьєва О.,

Новіков І., Герасимюк М.

Моделювання процесів лазерної термічної обробки матеріалівThe ІІІ International Scientific and Practical Conference «Modern challenges to science and practice», January 24 – 26, Varna, Bulgaria, Р. 544-547.
Афанасьєва О., Лалазарова Н., Омельченко В.Підвищення довговічності деталей насосів із сірого чавуну хіміко-термічною обробкоюThe ІІІ International Scientific and Practical Conference «Modern challenges to science and practice», January 24 – 26, Varna, Bulgaria, Р. 566-569.
D.O. Yevtushenko (ФТОІм-17-1)

 

E.N. Odarenko,  A. I. Nosich,

S.V. Dukhopelnykov

Diffraction Radiation of Electron Beam in the Presence of Dielectric Optical Nanowire ResonatorIEEE International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. 2018, July 2-5, Kyiv, Ukraine, pp. 148-151.
D.O. Yevtushenko (ФТОІм-17-1)

 

Optical Diffraction Radiation of  a Beam of Particles Flowing Near a Circular Silver Nanowire2018 XXIIIrd International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED). 2018, September 24-27, Tbilisi, Georgia, pp. 43-46.
Сивни В.Б. (ЛОЕТм-18-1)

Курской Ю.С., Гнатенко А.С.

 

Решение сложных измерительных задач методами нелинейной метрологи.XV Международный научно-технический семинар «Неопределённость измерений: научные, законодательные, методические и прикладные аспекты» 10 сентября, 2018. Созополь, Болгария. С. 24.
Сивни В.Б. (ЛОЕТм-18-1)

Курской Ю.С., Гнатенко А.С.

Решение сложных измерительных задач методами нелинейной метрологи.Міжнародна конференція «Метрологія та вимірювальна техніка» 9-11 октября, 2018. Харьков, С. 187.

ІІІ. Студенти приймають участь у виконанні ДЗ/38-2018.

 

  1. 4. Наукові підрозділи (колективи), їх напрями діяльності та робота з замовниками.

До складу кафедри входять: НДЛ «Оріон», напрям діяльності  — НВЧ процеси та техніка; НДЛ «Фотоніка», напрям діяльності — фотонна та лазерна техніка, оптоінформатика.