Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Напрямки наукової діяльності

Наукові напрямки діяльності

викладачів і наукових співробітників кафедри ФОЕТ

 

Прізвище, ім’я, по батьковіПосадаНауковий напрямок
Гнатенко О.С.зав. кафедри,

доцент

Волоконо-кільцеві лазери

Лазерні інформаційні системи

Лазерна далекометрія

Лазери в медицині.

Одаренко Є.М.професорФотонні кристали.

Нелінійна оптика.

Електродінаміка.

Чурюмов Г.І.професорМатематичне моделювання фізичних процесів в оптоелектронних приладах.

НВЧ-техніка.

Афанасьєва О.В.доцентЛазерне маркування виробів

Лазерне загартування та зварювання

Лазерне діагнастування

Курський Ю.С.доцетЛазерне охолодження частинок

Нелінійні динамічні системи

Квантова криптографія

Квантовий комп’ютер

Мачехін Ю.П.професорВдосконалення характеристик лазерів.

Чіп-лазери.

Нанолазери.

Лазерна техніка в інформаційних системах.

Вертій О.О.професорСпектроскопія

Прилади терагерцового діапазону

Дзюбенко М.І.професорТвердотільні та потужні лазери

Оптичні локатори

Кухтін С.М.старший

викладач

Сенсори та спектроскопія
Федоренко Є. П.доцентВзаємодія лазерів із речовинами.

Прикладна хімія