Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Публікаційна активність кафедри

 Вітаємо професора кафедри Вертія О.О. з публікацією в науковому журналі першого квартіля (Scopus). В роботі розглянуто зворотню задачу дифракції на  діелектричній пластині в металевому хвилеводі довільного перетину. Запропоноване рішення засноване на вирішенні задачі Коші для рівняння Риккати.

На основі цього рішення розроблені алгоритм і програма для відновлення профілю діелектричної проникності. В якості вхідних даних використовуються виміряні і математично змодельовані значення комплексного коефіцієнта відбиття на кінцевому числі частот. Відновлені профілі діелектричної проникності шаруватих пластин добре узгоджуються з виміряними.

https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-map.2020.0233

Публікаційна активність кафедри