Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Розпорядження про організацію та проведення перевірки атестаційних робіт на плагіат

Відповідно до Розпорядження № 51Р від 29.03.2019 р. «Про перевірку атестаційних робіт» і з метою запобігання академічного плагіату в атестаційних роботах здобувачів вищої освіти

ЗОБОВ`ЯЗУЮ:

  1. Керівникам атестаційних робіт:

– ознайомитися з Положенням про протидію академічного плагіату в ХНУРЕ та з порядком перевірки на академічний плагіат атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр»;

– довести до здобувачів вищої освіти вимоги до написання ПЗ: принцип самостійності роботи (без копіювання інформації іншого автора), коректне використання інформації з інших джерел, правила опису джерел та оформлення цитувань.

 

  1. Встановити наступні строки перевірки атестаційних робіт на плагіат:

– надання студентом тексту пояснювальної записки атестаційної роботи разом із заявою щодо самостійності виконання роботи керівникові атестаційної роботи не пізніше ніж за тиждень до дати захисту;

– перевірку атестаційної роботи на плагіат відповідальною особою (експертом) здійснювати на протязі не більше ніж 3-х робочих днів.

 

  1. Організацію та проведення перевірки атестаційних робіт на плагіат доручити інженеру Чернишовій Н.М.

 

  1. Відповідальність за перевірку робот у встановлені строки, а також про допуск роботи до захисту несе керівник атестаційної роботи.

 

 

Зав. кафедри ФОЕТ                                                       Ю.П. Мачехін