Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Ольга Миколаївна Карасик

Ольга Миколаївна Карасик
інженер 1 категорії

Освіта

  • Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (1995 р.)
  • Міжрегіональна академія управління персоналом (2005 р.)

Основні обов’язки:

  • відповідальна за контроль за дотриманням кадрових вимог;
  • відповідальна за збір інформації та атестацію студентів для стипендіального рейтингу студентів;
  • діловод кафедри;
  • відповідальна за розподіл навчального навантаження;
  • відповідальна за розробку освітніх програм та навчальних планів;
  • відповідальна за документальне забезпечення процесу виконання кваліфікаційних робіт та курсового проектування (опис курсових робіт та курсових проектів);
  • відповідальна за збір та контроль своєчасної розробки робочих програм з навчальних дисциплін, анотацій та силабусів.

Ольга Миколаївна Карасик