Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Вітаємо Гнатенка Олександра Сергійовича з успішним захистом кандидатської дисертації!

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.