Кафедра фізичних основ електронної техніки

Мова:

Про нас

Кафедра «Фізичних основ електронної техніки» проводить підготовку:

бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Оптотехніка», «Інженерія оптоінформаціонних і лазерних систем», «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Фотоніка та оптоінформатіка» з присвоєнням кваліфікації «фахівець з електроніки» бакалавру, «науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)» – магістру . Термін навчання бакалавра становить 3 роки і 10 місяців, підготовка магістрів – 1 рік і 4 місяці.

Освітні програми охоплюють флагманські області сучасної інженерії:

Лазерні системи та технології: конструювання та застосування лазерів та складних лазерних систем в нанотехнологіях, ІТ, медицині, промисловості, науці, військовій справі та космонавтиці.

Фотонно-кристалічна інженерія:  технології виготовлення хвильоводних та резонаторних фотонно-кристалічних структур як основи елементної бази оптичних комп’ютерів; новітні волоконно-оптичні лінії передачі інформації.

Мікрохвильові технології: системи терагерцового діапазону для побудови новітніх систем зв’язку генерації 5G; системи захищеного зв’язку подвійного призначення.

Оптоелектроніка та оптотехніка: оптичні та електронні системи обробки, зберігання та передавання інформації; системи нічного бачення, оптичної локації; голографія.

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 2-х лауреатів державної премії, 1 члена-кореспондента НАН України, 3-х академіків і одного члена-кореспондента Академії наук прикладної радіоелектроніки, 5 професорів, 4 докторів наук, 7 доцентів, 9 кандидатів наук.

На кафедрі є 6 навчальних лабораторій, оснащених сучасною технікою. Лабораторії для вивчення лазерів і пасивних оптичних елементів, лабораторії для дослідження спектрів і фізичних явищ, які лежать в основі кожного оптичного приладу, лабораторії електроніки НВЧ і хімічні лабораторії.

На кафедрі ФОЕТ створена студентська проектна лабораторія (СПЛ).

Інформація взята з офіційного сайту ХНУРЕ